INFO


Firma ALLCHARGE sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/ALLCHARGE/2024 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:


IMAGO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku
ul. Przędzalniana 6L/14
15-688 Białystok

Oferta firmy IMAGO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością została wybrana do realizacji.

Firma ALLCHARGE sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/ALLCHARGE/2024 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

IMAGO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Przędzalnianej 6L/14, 15-688 Białystok.

Oferta firmy IMAGO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością została wybrana do realizacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ALLCHARGE/2024

Dotyczy przedsięwzięcia w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, oś priorytetowa I. Badania i innowacje, działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na badania (projekt grantowy).

Załączniki: